ANALITYCZNA METODA

Może należy trzymać się „metody analitycznej”, która wyodrębnia poszczególne elementy i zmienne, by rozpatrywać je pojedynczo? Ale podczas gdy eks­perci wyodrębniają, analizują i rozważają, przemia­ny technologiczne i rewolucje kulturalne narzucają społeczeństwu konieczność nowych adaptacji. Ma­lejące odstępy czasu między postrzeganiem pro­blemów i koniecznością podjęcia istotnych decyzji dezawuują nasze metody analizy złożonych ukła­dów.Istnieje inny, komplementarny sposób ujęcia. Bę­dzie o nim bardzo często mowa w tej książce. Nazywam je — i wyjaśnię wybór tego określenia — uję­ciem systemowym. Właśnie to nowe ujęcie symbo­lizuje makroskop. Opiera Się ono na ogólnym roz­patrywaniu badanych problemów czy systemów i koncentruje się na grze wzajemnie powiązanych działań ich poszczególnych elementów.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)