Kategoria: Ekologia- wybór przyszłości

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu

U większości pacjentów dominuje napięcie i trwoga, chory nie może, znaleźć sobie miejsca, skarży się na liczne dolegliwości ze strony układu krążenia i oddychania, najczęściej zaprzeczając, aby odczuwał strach, czy obawiał się czegoś. Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu jest niezbędna do ...

TRUDNA DO USTALENIA ROLA

Trudna do ustalenia w tej sprawie jest chociażby rola lasów, z jednej strony pochłaniających dwutlenek węgla, z drugiej, przy spalaniu, będących jego źródłem w atmosferze. Jednak największym, stałym,, nie zbilan¬sowanym źródłem związków węgla są paliwa kopalne, które w skali dziesięcioleci ...

POZIOM EMISJI

Trudno jest trafnie przewidzieć poziom emisji C02 w następnych dziesięcioleciach. Nie wydaje się możliwe, by wzrost emisji z roku na rok obserwowany w latach 60. i 70. (4%) się utrzymał. Ostatnie kryzysy naftowe oraz poważne starania krajów rozwiniętych owocujące wyraźnym ...

ILOŚĆ GAZÓW

Wzrasta również ilość innych gazów cieplarnianych. Metan na przykład powstaje głównie w procesie rozkładu bakteryjnego materii organicznej – szczególnie na wysypiskach, zalanych wodą polach ryżowych i w jelitach bydła i termitów – oraz podczas spalania drewna.Koncentracja metanu w atmosferze rośnie ...

ZAWARTOŚĆ W ATMOSFERZE

Szybko również rośnie w atmosferze zawartość tlenków azotu, około 1/3 wzrostu jest efektem działalności człowieka i bierze się w większości z opartych na azocie nawozów sztucznych. Gaz ten wydziela się także podczas spalania węgla, innych paliw kopalnych, a także powszechnie ...

CHEMIA ATMOSFERYCZNA

Wszystkie te gazy silniej niż dwutlenek węgla pochłaniają niewidzialne dla oka promieniowanie podczerwone, które odprowadza w przestrzeń kosmiczną nadmiar ciepła ziemskiego. Chemia atmosferyczna ustaliła, że łączny cieplarniany skutek tych śladowych gazów wkrótce dorówna lub przewyższy działanie dwutlenku węgla. I chociaż ...

W SKALI ŚWIATOWEJ

Trudno powiedzieć, gdyż przede wszystkim związek między klimatem w skali światowej a lokalną pogodą to sprawa bardzo skomplikowana. Niektórzy uważają, że przewidywanie pogody na okres dhiższy niż 2 tygo¬dnie jest całkowicie nierealne. Komputerowe modele zmian klimatycznych wskazują wszakże, że niektóre ...

INNE SKUTKI

Narażone będą także tereny przybrzeżne kontynentów lub większych wysp i urodzajne niziny otaczające zazwyczaj delty rzek. Czynnikiem łagodzącym to niebezpieczeństwo dla niektórych krajów przybrzeżnych jeszcze rozwijających się, jak Belize i Indonezja, jest to, że mają na wybrzeżu mniej rozbudowany przemysł ...

NIE JEDNOLITA SYTUACJA

Niejednolicie przedstawia się sytuacja w strefach umiarkowanych. Cynthia Rozenzweig, pracownik naukowy w Goddard Institute, agencji NASA, posługuje się komputerowym modelem wzrostu, żeby przewidzieć wpływ koncentracji dwutlenku węgla oraz zmian klimatycznych na pszenicę – najpopularniejsze zboże na świecie. Przebadała przypadek zwiększonej ...

ZDANIE SPECJALISTÓW

Lecz specjaliści od atmosfery jeszcze raz podkreślają, że żaden kraj nie może liczyć na gwarantowane zyski. „Z modelu wynika, że strefy ekologiczne przesuną się na północ – mówi Michael McElroy, planetolog z Uniwersytetu Harwarda.  Południowo-zachodnie pustynie amerykańskie przemieszczą się do ...

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

W wielu krajach tereny dziewicze, wystawione na wystarczająco dużą presję działalności człowieka, gdy jeszcze klimat zacznie się zmieniać, nie zdołają się zmienić wraz z nim. Rośliny nie będą mogły rozsiewać nasion. Arktyczne gatunki zwierząt, jak np. renifer północnoamerykański (karibu), mogą ...

NAKŁONIENIE DO ZGODY

Nakłonienie rozmaitych państw świata do zgody na podjęcie środków zaradczych może okazać się nadzwyczaj trudnym zadaniem. Ponad 300 delegatów z 48 krajów uczestniczyło w Toronto w międzynarodowej kon­ferencji poświęconej sprawom zmieniającej się atmosfery, która, tak się złożyło, odbywała się w ...