CO JEST POTRZEBNE DO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA?

Tak więc przedsiębiorstwo spełnia dwie podstawowe funkcje, na poziomie jednostki i w skali całego społeczeństwa. Pierwsza funkcja to pro­dukowanie dóbr i usług niezbędnych do zaspokoje­nia potrzeb człowieka. Funkcja druga polega na two­rzeniu bogactwa, to znaczy na wytwarzaniu, poprzez własny wzrost, nadwyżki monetarnej, częściowo włączanej ponownie w obwody ekonomiczne i przy­czyniającej się do wzrostu poziomu życia mieszkań­ców kraju.Przede wszystkim organizacja. Wyspecjalizowane od­działy przedsiębiorstwa i łącząca je sieć komunikacji. Oddziały produkcyjne grupujące fabryki, warsztaty, maszyny. Oddział handlowy powiązany z własną siecią dystrybucji. Administracja i zarządzanie (or­gany planowania i kontroli). Badania i rozwój (źródła nowych produktów).

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)