CZYNNIKI PRODUKCYJNE

Potrzebne są także czynniki produkcyjne. Pod tym określeniem kryją się elementy niezbędne do „uru­chomienia” przedsiębiorstwa, a więc praca, kapitał, energia, materiały i informacje.Praca to energia dostarczona przez robotników, urzędników i kierownictwo przedsiębiorstwa do wyprodukowania dóbr, przetwarzania informacji, kia- syfikowania, komunikowania i kontroli.Kapitał reprezentowany jest przez zasoby fi­nansowe i wyposażenie produkcyjne.Energia i materiały to strumień paliw kopal­nych, elektryczności, pary wprawiającej w ruch ma­szyny, a także strumień surowców i półfabrykatów służących jako punkt wyjścia produkcji czy mon­tażu.Informacje to umiejętności (know-how), paten­ty, licencje; wszystkie dobra niematerialne wynika­jące z doświadczenia pracowników przedsiębiorstwa poprzednio zgromadzonej wiedzy.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)