DOTYCHCZASOWE WYMAGANIA

Dotychczas wymagania te prowadziły przedsiębior­stwa do przyjęcia strategii wzrostu, opartej albo na tworzeniu nowych środków (technicznych, przemysło­wych, handlowych), albo na fuzji z innymi towa­rzystwami, wykupieniu czy wchłonięciu przedsię­biorstw stwarzających perspektywy zróżnicowania.Taka strategia wzrostu wiąże się naturalnie ze strategią finansową, z wyborem typu zasobów nie­zbędnych do utrzymania wzrostu na stopie odpowied­niej do wielkości i celów przedsiębiorstwa, przy równoczesnym pozostawieniu kierownictwu i głów­nym akcjonariuszom pewnej swobody działania.Samofinansowanie pozwala pogodzić wzrost z nie­zależnością finansową. Przedsiębiorstwo zdolne za­pewnić sobie samofinansowanie uruchamia i utrzy­muje proces autokatalizy, podobny do eksplozji.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)