DZIĘKI MECHANIZMOM

Rowy te mogą dać początek łańcuchom górskim, kiedy ma­teriały, które zawierają, zostaną gwałtownie wy­pchnięte na powierzchnię pod wpływem ogromnego ciśnienia. Za pomocą erozji wywołanej wiatrem i wodą składniki mineralne, które wydawały się na zawsze stracone dla systemu ekologicznego, powrócą doń po kilku milionach lat. Dzięki tym mechanizmom regulacyjnym pomię­dzy światem minerałów i biosferą, które działają w bardzo różnych przedziałach czasowych, cd mi­nuty do milionów lat, system ekologiczny utrzy­muje swoją strukturę i zachowuje wszystkie funk­cje.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)