FUNKCJA ZARZĄDZANIA

To przekształcenie jest podejmowa­niem decyzji. Hierarchiczna struktura przedsiębiorą stwa tworzy system podziału, który umożliwia transformację poleceń szefa przedsiębiorstwa i jego ekipy w działania mogące angażować poważne za­soby ludzkie, materiałowe czy finansowe. Organi­zację zarządzania przedsiębiorstwem można więc poj­mować jako system informacji—decyzji—działania.Funkcja zarządzania, jaką spełnia szef przedsię­biorstwa, mieści się jakby wewnątrz kręgu prowa­dzącego od celów do decyzji, od decyzji do działań, potem od wyników tych działań do nowych decyzji.Ale funkcja ta wymaga dwóch metod działania, które mogą się wydawać sprzeczne. Z jednej strony, szef powinien działać jako rzecznik stabilizacji: by zapewnić przetrwanie przedsiębiorstwa i ochronę za­trudnienia, powinien zachować w przedsiębiorstwie równowagę. Z drugiej strony, powinien zapewnić ciągły wzrost przedsiębiorstwa. Dozowanie tych dwóch metod działania określa zachowanie się przed­siębiorstwa w czasie. Jak każdy złożony organizm może ono przechodzić fazy wzrostu, stagnacji, re­gresji czy fluktuacji.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)