GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

Gęstość zaludnienia i możliwości wymiany istniejące w aglomeracjach miejskich ułatwiają podział pracy i wydłużenie procesu produkcji. Działalność poszcze­gólnych producentów zostaje włączona we współza­leżne łańcuchy i sektory, co pozwala na produkowanie etapami bardziej skomplikowanych przedmio­tów.Zastosowanie na szeroką skalę pieniędzy i wyni­kającej stąd nowej formy wymiany wstrząsają eko­nomią: pieniądze rozrzuciły w czasie i przestrzeni pracę, wymianę, konsumpcję i oszczędzanie. Godzi­na pracy wykonanej tutaj może być wymieniona w innym miejscu, .w innym momencie, na pieniądze świeżo zarobione lub od dawna przechowywane. W ten sposób dzielą się, wzmacniają i równoważą dwa wielkie uzupełniające się strumienie, na których opiera się funkcjonowanie całej machiny ekono­micznej: strumień energii, materiałów i informacji biegnący w jedną stronę i strumień pieniędzy (re­zultat wymiany czy transakcji) zmierzający w stronę przeciwną.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)