KORYGOWANIE CELÓW

Rzeczywistość wymaga korygowania tych celów. Wynika to z uwarunkowań społecznych (rewindy­kacja pracujących, konflikty, stosunek sił), finanso­wych (przejęcie kontroli z zewnątrz, możliwość uru­chamiania zasobów), przemysłowych (moce produk­cyjne), handlowych (konkurencja) lub administra­cyjnych (wewnętrzna sprężystość). Szef przedsiębior­stwa usi:uje permanentnie dostosowywać środki, ja­kimi dysiponuje, do realizacji celów, nie zapominając ani na chwilę o tych różnorodnych współzależ- nościach i ich znaczeniu w danym momencie. W tym celu spełnia funkcje planowania, organizacji, kon­troli, komunikacji i kształcenia.Można więc traktować szefa przedsiębiorstwa ja­ko „komparatora”, zdolnego przekształcić informa­cje w działanie.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)