MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI

Żyzność okolicznej ziemi po­zwalała na oswojenie energii słonecznej za sprawą rolnictwa. Magazynowanie żywności i energii zapew­niało utrzymanie złożonej struktury pierwszych miast, podczas gdy produkcja nadwyżek energetycz­nych umożliwiała przyspieszenie rozwoju. Możliwo­ści komunikacji, stwarzane przez wielkie rzeki i ich delty, przyczyniały się do rozwoju wymiany, handlu wymiennego, handlu w ogóle, sprzyjały konfronta­cji kultur, służyły jako katalizator innowacji tech­nicznych i społecznych. Do czasów bardzo niedawnych, bo przed 1850 ro­kiem, nie istniało zurbanizowane społeczeństwo, znaczna większość mieszkańców kraju żyła na wsiach. Produkowali wszystko, co było im potrzeb­ne. Z surowców (głównie żywnościowych, palnych, drewna, włókna, skóry) i energii wytwarzali dobra i usługi pożyteczne dla wspólnoty. W ten sposób wieś zapewniała sobie trwanie.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)