NAUKA O ŚRODKACH

Franęois Perroux uważa, że taka definicja sprowadza ekonomię do „nauki o środkach”, pozostawiając cele w obrębie moralności i polityki. Utożsamia się ekonomię je­dynie z funkcjonowaniem rynku, na którym króluje czysta i doskonała konkurencja. Homo oecowmicus jawi się jako istota pusta i bezduszna, poruszana jedynie przez prymitywne motywacje i co najwyżej zdolna dostosować się biernie do „sił” rynkowych.To zubożenie funkcji ekonomii widoczne jest na klasycznych schematach obiegu ekonomicznego. Cóż można na nich zobaczyć? Równowagę sił między po­dażą i popytem, strumień dóbr i usług, strumień pie­niędzy. Ale jest to maszyna, która w istocie wyda­je się zablokowana, zdolna jedynie do działania sko­kami w nierealnym świecie, z którego wykluczono  przyrodę. Machina ekonomiczna funkcjonuje jakby nawiasie”, bez uwidocznienia nieodwracalnego strumienia energii, która musi ulec degradacji, by zmienić się w pracę .

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)