PRZEDSIĘBIORSTWA

Miasto jawi się w ten sposób jako system wypo­sażony w samoregulację, która kontroluje i równo­waży przepływ jednostek pomiędzy centrum i pe­ryferiami. W ciągu swojej historii miasto przecho­dzi przez fazę wybuchowego wzrostu, po którym na­stępuje okres stabilizacji, potem stagnacji, znaczonej czasami degeneracją pewnych dzielnic, pojawieniem się ruder, coraz dalszą migracją pracujących i de­gradacją miejsc stanowiących kulturalne i artystycz­ne dziedzictwo.W wyniku rewolucji przemysłowej przedsiębiorstwa koncentrują się w miastach, gdzie znajdują idealne warunki rozwoju: gęste zaludnienie, obfitość siły roboczej, intensywną wymianę i ożywienie rynku.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)