PRZEKROCZENIE RAM

Jest jednak rzeczą oczywistą, że takie ujęcie doprowadziłoby do przekroczenia ram, jakie sobie wyznaczyłem. Nie chodzi tu przecież o opisanie kon­kretnego typu systemu ekonomicznego (w politycz­nym znaczeniu słowa „system”), ale raczej, podobnie jak przy systemie ekologicznym, o wydobycie dy­namiki całości, ogólnego funkcjonowania ekonomicz­nej machiny bez względu na to, do jakiego systemu należy. Znaczenie słowa ekonomia wypływa z tych samych korzeni co słowo ekologia. Ekonomia (oikos — dom, i nomos — prawo, reguła) to dosłownie „reguła pro­wadzenia domu”. Ale jest to także, w szerszym ro­zumieniu, sztuka poprawnego zarządzania dobrami, a w węższym rozumieniu, zarządzania tymi dobra­mi w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych wydatków, czyli „ekonomiczny”.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)