SKUTECZNA REGULACJA

Skuteczną regulację — dobre zarządzanie — moż­na traktować jako korygowanie celów przedsiębior­stwa w zależności od uwarunkowań otoczenia, w ja­kim istnieje. Jakie są podstawowe cele przedsiębior­stwa? Przede wszystkim zwiększenie produktyw­ności, ilości wyprodukowanych dóbr i usług. Następ­nie prawidłowy wybór zasobów finansowych i in­westycji zapewniających rentowność przedsiębior­stwa. Utrzymanie pozycji na rynku i nadążanie za wysiłkami marketingu, badań i rozwoju, by zwięk­szyć zapotrzebowanie na istniejące i nowe wyroby. Kształcenie robotników, urzędników i kadry kie­rowniczej. I wreszcie, zachowanie społecznej uży­teczności przedsiębiorstwa, to znaczy jego roli czyn­nika przekształcającego społeczeństwo, co nakłada na nie odpowiedzialność publiczna. Wszystkie te opera­cyjne cele łączą się w jeden globalny cel, jakim jest osiągnięcie W przedsiębiorstwie maksymalnego zysku.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)