ZALEŻNOŚĆ OD WŁADZY

Administracja zależna od władzy publicz­nej, a więc pozostająca pod kontrolą państwa, rów­nież odgrywa zasadniczą rolę w regulowaniu ma­chiny ekonomicznej. Czyni to przez budżet i plan, ale także przez bezpośrednie zakupy państwa, poda­tek pośredni i bezpośredni, subwencje, przyznawa­nie priorytetów poszczególnym dziedzinom gospo­darki, kontrolowanie zasad konkurencji, ustalanie i zamrażanie cen, ograniczenie kredytów, faworyzo­wanie eksportu czy dewaluację pieniądza — by ogra­niczyć się jedynie do kilku najbardziej znanych przykładów. Czynniki zewnętrzne to jest reszta świa­ta, czyli wszystko, co znajduje się poza granicami państwa. Państwo sprzedaje (eksportuje) i kupuje za granicą (importuje) dobra i usługi. Bilans handlo­wy -to wynik otrzymany po odjęciu importu od eks­portu. O jego roli powiemy jeszcze przy omawianiu regulacji machiny ekonomicznej. Ale czynniki ze­wnętrzne działają również przez zakłócenie, czasem trudne do przewidzenia, odbijające się ni cało­kształcie gospodarki kraju: kryzysy polityczne, de­waluację czy rewaluację, wzrost cen energii czy su­rowców.

Witaj! Nazywam się Eliza Jackowska i jestem lekarzem w internistą. Prowadzenie bloga to jedna w wielu moich pasji. Bardzo lubię się dzielić informacjami zdobytymi w pracy. Wpisy jakie tutaj się pojawiają dotyczą ciekawostek ze świata medycyny. Mam nadzieję, że spodoba Ci się forma mojego bloga i zostaniesz stałym czytelnikiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie medycyny to zapraszam do kontaktu za pomocą formularza, postaram się Ci odpowiedzieć!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)